, Łożyska INA - REMA-POL Sp. z o.o.

Łożyska igiełkowe promieniowe

Łożyska igiełkowe promieniowe

Złożenia igiełkowe metryczne jednorzędowe K...

Złożenia igiełkowe metryczne dwurzędowe K...ZW

Złożenia igiełkowe calowe jednorzędowe C...

Samonastawne z pierścieniem wewnętrznym PNA... Samonastawne bez z pierścienia wewnętrznego RPNA...

Cienkościenne przelotowe metryczne nieuszczelnione HK...

Cienkościenne przelotowe metryczne uszczelnione jednostronnie HK...RS

Cienkościenne przelotowe metryczne uszczelnione HK...2RS

Cienkościenne przelotowe metryczne nieuszczelnione, bez koszyka HN..

Cienkościenne przelotowe calowe nieuszczelnione, seria lekka SCE...

Cienkościenne przelotowe calowe uszczelnione jednostronnie, seria lekka SCE...P

Cienkościenne przelotowe calowe uszczelnione, seria lekka SCE...PP

Cienkościenne przelotowe calowe nieuszczelnione, seria ciężka SCH...

Cienkościenne przelotowe calowe uszczelnione jednostronnie, seria ciężka SCH...P

Cienkościenne przelotowe calowe uszczelnione, seria ciężka SCH...PP

Cienkościenne nieprzelotowe metryczne nieuszczelnione BK...

Cienkościenne nieprzelotowe metryczne uszczelnione jednostronnie BK...RS

Cienkościenne nieprzelotowe calowe nieuszczelnione, seria lekka BCE...

Cienkościenne nieprzelotowe calowe uszczelnione jednostronnie, seria lekka BCE...P

Cienkościenne nieprzelotowe calowe nieuszczelnione, seria ciężka BCH...

Cienkościenne nieprzelotowe calowe uszczelnione jednostronnie, seria ciężka BCH...P

Grubościenne metryczne seria lekka NK...

Grubościenne metryczne seria ciężka NKS...

Grubościenne metryczne bez pierścienia wewnętrznego RNA49...

Grubościenne bez pierścienia wewnętrznego RNA48...

Grubościenne dwurzędowe, bez pierścienia wewnętrznego RNA69...ZW

Grubościenne metryczne uszczelnione jednostronnie, bez pierścienia wewnętrznego RNA49...RS

Grubościenne metryczne uszczelnione, bez pierścienia wewnętrznego RNA49...2RS

Grubościenne metryczne seria lekka NKI...

Grubościenne metryczne seria ciężka NKIS...

Grubościenne metryczne nieuszczelnione NA49...

Grubościenne metryczne nieuszczelnione NA48...

Grubościenne metryczne dwurzędowe, nieuszczelnione NA69...ZW

Grubościenne metryczne uszczelnione jednostronnie NA49...RSR

Grubościenne metryczne uszczelnione NA49...2RSR

Grubościenne metryczne bez obrzeży NAO...

Grubościenne metryczne bez obrzeży, dwurzędowe NAO...ZW-ASR1

Grubościenne metryczne bez obrzeży, bez pierścienia wewnętrznego RNAO...

Grubościenne metryczne bez obrzeży, bez pierścienia wewnętrznego, dwurzędowe RNAO...ZW-ASR1

Grubościenne calowe nieuszczelnione NCS...

Łożyska kulkowe wzdłużne

Łożyska kulkowe wzdłużne

Łożyska kulkowe wzdłużne metryczne rozłączne jednokieruknowe, 10...

Łożyska kulkowe wzdłużne metryczne rozłączne dwukierunkowe, 19...

Łożyska kulkowe wzdłużne metryczne rozłączne jednokierunkowe, 29...

Łożyska kulkowe wzdłużne metryczne rozłączne jednokierunkowe, 39...

Łożyska kulkowe wzdłużne metryczne rozłączne jednokierunkowe, z pierścieniem kątowym, 41...

Łożyska kulkowe wzdłużne metryczne rozłączne jednokierunkowe, z pierścieniem kątowym i podkładką kulistą, 41...AW

Łożyska kulkowe wzdłużne metryczne rozłączne jednokierunkowe, z pierścieniem kątowym, 5...

Łożyska kulkowe wzdłużne metryczne rozłączne jednokierunkowe, 9...

Łożyska kulkowe wzdłużne metryczne rozłączne jednokierunkowe, DL...

Łożyska kulkowe wzdłużne metryczne rozłączne jednokierunkowe, DM...

Łożyska kulkowe wzdłużne calowe nierozłączne jednokierunkowe, B...

Łożyska kulkowe wzdłużne calowe nierozłączne jednokierunkowe, D...

Łożyska kulkowe wzdłużne calowe rozłączne jednokierunkowe, 20..

Łożyska kulkowe wzdłużne calowe rozłączne jednokierunkowe, 44...

Łożyska kulkowe wzdłużne calowe rozłączne dwukierunkowe, 8...

Łożyska kulkowe wzdłużne calowe rozłączne jednokierunkowe, EW...

Łożyska kulkowe wzdłużne calowe rozłączne jednokierunkowe, FT...

Łożyska kulkowe wzdłużne calowe rozłączne jednokierunkowe, FTO...

Łożyska kulkowe wzdłużne calowe rozłączne jednokierunkowe, GT...

Łożyska kulkowe wzdłużne calowe rozłączne jednokierunkowe, HW...

Łożyska kulkowe wzdłużne calowe rozłączne jednokierunkowe, MW...

Łożyska kulkowe wzdłużne calowe rozłączne jednokierunkowe, W...

Łożyska kulkowe wzdłużne calowe rozłączne jednokierunkowe, XW...

Rolki

Rolki

Rolki standardowe z prowadzeniem wzdłużnym uszczelnione szczelinowo NATR...

Rolki standardowe z prowadzeniem wzdłużnym uszczelnione TYP P NATR...PP

Rolki standardowe z prowadzeniem wzdłużnym uszczelnione szczelinowo, bez koszyka NATV...

Rolki standardowe z prowadzeniem wzdłużnym uszczelnione TYP P, bez koszyka NATV...PP

Rolki standardowe z prowadzeniem wzdłużnym uszczelnione labiryntowo, bez koszyka NUTR...

Rolki standardowe z prowadzeniem wzdłużnym uszczelnione TYP R, bez koszyka PWTR...2RS

Rolki standardowe z prowadzeniem wzdłużnym uszczelnione TYP R NA...2RSR

Rolki standardowe bez prowadzenia wzdłużnego bez pierścienia wewnętrznego, pierścień zewnętrzny bez obrzeży RSTO...

Rolki standardowe bez prowadzenia wzdłużnego pierścień zewnętrzny bez obrzeży STO...

Rolki standardowe bez prowadzenia wzdłużnego bez pierścienia wewnętrznego, uszczelnione TYP R RNA...2RSR

Rolki standardowe bez prowadzenia wzdłużnego uszczelnione TYP P, bez koszyka NATV...PP

Rolki z trzpieniem standardowe z prowadzeniem wzdłużnym, uszczelnione TYP P KR...-PP

Rolki z trzpieniem standardowe z prowadzeniem wzdłużnym, uszczelnione szczelinowo KR...

Rolki z trzpieniem standardowe z prowadzeniem wzdłużnym, bez koszyka, uszczelnione TYP P KRV...-PP

Rolki z trzpieniem standardowe z prowadzeniem wzdłużnym, uszczelnione labiryntowo, bez koszyka NUKR...

Rolki z trzpieniem standardowe z prowadzeniem wzdłużnym, bez koszyka, uszczelnione TYP R PWKR...-2RS

Rolki z trzpieniem standardowe kulkowe, jednorzędowe, z jednostronnym uszczelnieniem wargowym i pokrywą uszczelniającą ZL2...DRS

Rolki z trzpieniem standardowe kulkowe, dwurzędowe, z jednostronnym uszczelnieniem wargowym i pokrywą uszczelniającą ZL2...DRS

Rolki z trzpieniem standardowe kulkowe, dwurzędowe, uszczelnione TYP R KR52...2RS

Rolki z pierścieniem mimośrodowym z prowadzeniem wzdłużnym, uszczelnione TYP P KRE...-PP

Rolki z pierścieniem mimośrodowym z prowadzeniem wzdłużnym, uszczelnione labiryntowo, bez koszyka NUKRE...

Rolki z pierścieniem mimośrodowym z prowadzeniem wzdłużnym, bez koszyka, uszczelnione TYP R PWKRE...-2RS

Rolki z pierścieniem mimośrodowym kulkowe, dwurzędowe, z uszczelnieniem szczelinowym ZLE52...2Z

Bieżne profilowane dwurzędowe, uszczelnione szczelinowo LFR...2Z

Bieżne profilowane standardowe kulkowe, jednorzędowe, uszszelnione TYP R LR6...2RS

Bieżne profilowane standardowe kulkowe, jednorzędowe, uszszelnione TYP R LR2...2RS

Bieżne profilowane standardowe kulkowe, dwurzędowe, uszszelnione TYP R LR50...2RS

Bieżne profilowane standardowe kulkowe, dwurzędowe, uszszelnione TYP R Z, LR52...2Z,RS

Bieżne profilowane standardowe kulkowe, dwurzędowe, uszszelnione TYP R Z, LR53...2Z,RS

Bieżne profilowane standardowe z gumą tłumiącą, kulkowe, jednorzędowe, uszszelnione TYP R Z, KLR...

Łożyska samonastawne

Łożyska samonastawne z kulistą powierzchnią pierścienia zewnętrznego z pierścieniem mimośrodowym metryczne uszczelnienie typu P GRAE...NPP-B

Łożyska samonastawne z kulistą powierzchnią pierścienia zewnętrznego z pierścieniem mimośrodowym metryczne uszczelnienie typu P, pokrycie antykorozyjne GRAE...NPP-B-FA125.5

Łożyska samonastawne z kulistą powierzchnią pierścienia zewnętrznego z pierścieniem mimośrodowym metryczne uszczelnienie typu P RAE...NPP-B

Łożyska samonastawne z kulistą powierzchnią pierścienia zewnętrznego z pierścieniem mimośrodowym metryczne uszczelnienie typu P RALE...NPP-B

Łożyska samonastawne z kulistą powierzchnią pierścienia zewnętrznego z pierścieniem mimośrodowym metryczne uszczelnienie typu R GE...KRR-B

Łożyska samonastawne z kulistą powierzchnią pierścienia zewnętrznego z pierścieniem mimośrodowym metryczne uszczelnienie typu R, pokrycie antykorozyjne GE...KRR-B-FA125.5

Łożyska samonastawne z kulistą powierzchnią pierścienia zewnętrznego z pierścieniem mimośrodowym metryczne uszczelnienie typu R, wykonanie do 150oC GE...KRR-B-FA101

Łożyska samonastawne z kulistą powierzchnią pierścienia zewnętrznego z pierścieniem mimośrodowym metryczne uszczelnienie typu R, wykonanie do 250oC GE...KRR-B-FA164

Łożyska samonastawne z kulistą powierzchnią pierścienia zewnętrznego z pierścieniem mimośrodowym metryczne uszczelnienie typu R E...KRR-B

Łożyska samonastawne z kulistą powierzchnią pierścienia zewnętrznego z pierścieniem mimośrodowym metryczne uszczelnienie typu R GNE...KRR-B

Łożyska samonastawne z kulistą powierzchnią pierścienia zewnętrznego z pierścieniem mimośrodowym metryczne uszczelnienie typu R, dodatkowe zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechnicznym GE...KRR-B-2C

Łożyska samonastawne z kulistą powierzchnią pierścienia zewnętrznego z pierścieniem mimośrodowym metryczne uszczelnienie typu T GE...KTT-B

Łożyska samonastawne z kulistą powierzchnią pierścienia zewnętrznego z pierścieniem mimośrodowym metryczne uszczelnienie typu L GE...KLL-B

Łożyska samonastawne z kulistą powierzchnią pierścienia zewnętrznego z pierścieniem mimośrodowym metryczne z pasowanym pierścieniem wewnętrznym, uszczelnienie typu P 2...-NPP-B

Łożyska samonastawne z kulistą powierzchnią pierścienia zewnętrznego z pierścieniem mimośrodowym calowe GRA../V

Łożyska samonastawne z kulistą powierzchnią pierścienia zewnętrznego z pierścieniem mimośrodowym calowe uszczelnienie typu R G...KRR-B-AS2/V

Łożyska samonastawne z kulistą powierzchnią pierścienia zewnętrznego z pierścieniem mimośrodowym calowe uszczelnienie typu P RA...NPP-B

Łożyska samonastawne z kulistą powierzchnią pierścienia zewnętrznego z pierścieniem mimośrodowym calowe z otworem ośmiokątnym, uszczelnienie typu R SK...KRR-B

Łożyska samonastawne z kulistą powierzchnią pierścienia zewnętrznego z pierścieniem mimośrodowym calowe z otworem czworokątnym, uszczelnienie typu T GVK...KTT-B

Łożyska samonastawne z kulistą powierzchnią pierścienia zewnętrznego z pierścieniem mimośrodowym calowe z otworem czworokątnym, uszczelnienie typu T VK...KTT-B

Łożyska samonastawne z kulistą powierzchnią pierścienia zewnętrznego ztuleją wciąganą, uszczelniene typu R GSH...2RSR-B

Łożyska samonastawne z kulistą powierzchnią pierścienia zewnętrznego swobodne, uszczelnienie typu R, z otworem przelotowym w pierścieniu wewnętrznym GLE...KRR-B

Łożyska samonastawne z kołkami wkręcanymi metryczne uszczelnienie typu P GAY...NPP-B

Łożyska samonastawne z kołkami wkręcanymi metryczne uszczelnienie typu P, wykonanie do 250oC GAY...NPP-B-FA164

Łożyska samonastawne z kołkami wkręcanymi metryczne uszczelnienie typu P AY...NPP-B

Łożyska samonastawne z kołkami wkręcanymi metryczne uszczelnienie typu R GYE...KRR-B

Łożyska samonastawne z kołkami wkręcanymi metryczne uszczelnienie typu R, wykonanie antykorozyjne GYE...KRR-B-VA

Łożyska samonastawne z kołkami wkręcanymi calowe uszczelnienie typu P GAY...NPP-B-AS2/V

Łożyska samonastawne z kołkami wkręcanymi calowe uszczelnienie typu R GY...KRR-B-AS2/V

Łożyska samonastawne z walcową powierzchnią pierścienia zewnętrznego metryczne z pierścieniem mimośrodowym uszczelnienie typu P RAE...NPP

Łożyska samonastawne z walcową powierzchnią pierścienia zewnętrznego metryczne z pierścieniem mimośrodowym uszczelnienie typu P, z rowkami w pierścieniu zewnętrznym na pierścienie osadcze RAE...NPP-NR

Łożyska samonastawne z walcową powierzchnią pierścienia zewnętrznego metryczne z pierścieniem mimośrodowym uszczelnienie typu L E...KLL

Łożyska samonastawne z walcową powierzchnią pierścienia zewnętrznego metryczne z pierścieniem mimośrodowym uszczelnienie typu R E...KRR

Łożyska samonastawne z walcową powierzchnią pierścienia zewnętrznego z pasowanym pierścieniem wewnętrznym, uszczelnienie typu R 2...-KRR

Łożyska samonastawne z walcową powierzchnią pierścienia zewnętrznego calowe uszczelnienie typu P RA...NPP

Łożyska samonastawne z walcową powierzchnią pierścienia zewnętrznego calowe uszczelnienie typu P RAL...NPP

Łożyska samonastawne z walcową powierzchnią pierścienia zewnętrznego z stalowym pierścieniem samonastawnym oraz pierścieniem mimośrodowym, uszczelnienie typu P PE...

Łożyska samonastawne z walcową powierzchnią pierścienia zewnętrznego z stalowym pierścieniem samonastawnym, uszczelnienie typu P BE...

Łożyska samonastawne z gumą tłumiącą uszczelnienie typu P, z kołnierzem, z pierścieniem mimośrodowym CRB...

Łożyska samonastawne z gumą tłumiącą uszczelnienie typu P, z pierścieniem mimośrodowym RABRB...

Łożyska samonastawne z gumą tłumiącą uszczelnienie typu P, z pierścieniem mimośrodowym RCRA..

Łożyska samonastawne z gumą tłumiącą uszczelnienie typu P, z pierścieniem mimośrodowym RCSMB...

Elementy ślizgowe

Łożyska ślizgowe

Łożyska ślizgowe bezobłsugowe z kołnierzem ze stali, zwykłe PAF...-P10

Łożyska ślizgowe bezobłsugowe z kołnierzem ze stali bezołowiowe PAF...-P14

Łożyska ślizgowe bezobłsugowe z kołnierzem z brązu PAF...-P11

Łożyska ślizgowe bezobłsugowe zwykłe metryczne ze stali, zwykle PAP..-P10

Łożyska ślizgowe bezobłsugowe zwykłe metryczne ze stali, bezołowiowe PAP...-P14

Łożyska ślizgowe bezobłsugowe zwykłe metryczne z brazu PAP...P11

Łożyska ślizgowe bezobłsugowe zwykłe caalowe ze stali, zwykłe PAPZ...-P10

Łożyska ślizgowe bezobłsugowe zwykłe calowe ze stali, bezołowiowe PAPZ...P14

Łożyska ślizgowe obsługowe ze stali, zwykłe PAP...-P20

Łożyska ślizgowe obsługowe ze stali zwykłe PAP ..P200

Panewki

Panewki bezobsługowe ZGB...

Płyty ślizgowe

Płyty ślizgowe bezobsługowe ze stali, zwykłe PAS...-P10

Płyty ślizgowe bezobsługowe ze stali, bezołowiowe PAS...-P14

Płyty ślizgowe bezobsługowe z brązu PAS...-P11

Płyty ślizgowe obsługowe z otworami smarowniczymi PAS...P20

Płyty ślizgowe obsługowe z otworami smarowniczymi PAS...P200

Płyty ślizgowe obsługowe z otworami smarowniczymi i tolerancją PAS...P21

Płyty ślizgowe obsługowe bez otworów smarowniczych i z tolerancją PAS...P22

Podkładki ślizgowe

Podkładki ślizgowe bezobsługowe ze stali, zwykle PAW...-P10

Podkładki ślizgowe bezobsługowe ze stali, bezołowiowe PAW...-P14

Podkładki ślizgowe obsługowe z otworami smarowniczymi PAW...-P20

Podkładki ślizgowe obsługowe z otworami smarowniczymi PAW...-P200

Łożyska ślizgowe przegubowe

Łożyska ślizgowe przegubowe promieniowe obsługowe nieuszczelnione, powierzchnia pracująca: stal - stal GE...DO

Łożyska ślizgowe przegubowe promieniowe obsługowe uszczelnione, powierzchnia pracująca: stal - stal GE...DO-2RS

Łożyska ślizgowe przegubowe promieniowe obsługowe nieuszczelnione, powierzchnia pracująca: stal - stal GE...FO

Łożyska ślizgowe przegubowe promieniowe obsługowe uszczelnione, powierzchnia pracująca: stal - stal GE...FO-2RS

Łożyska ślizgowe przegubowe promieniowe obsługowe nieuszczelnione, powierzchnia pracująca: stal - brąz GE...PB

Łożyska ślizgowe przegubowe promieniowe obsługowe nieuszczelnione, powierzchnia pracująca: stal - stal, poszerzony pierścień wewnętrzny GE...LO

Łożyska ślizgowe przegubowe promieniowe obsługowe uszczelnione, powierzchnia pracująca: stal - stal, poszerzony pierścień wewnętrzny GE...HO-2RS

Łożyska ślizgowe przegubowe promieniowe obsługowe nieuszczelnione, powierzchnia pracująca: stal - stal, calowe GE...ZO

Łożyska ślizgowe przegubowe promieniowe bezobsługowe nieuszczelnione, powierzchnia pracująca: chrom - teflon - brąz GE...UK

Łożyska ślizgowe przegubowe promieniowe bezobsługowe uszczelnione, powierzchnia pracująca: chrom - teflon - brąz GE...UK-2RS

Łożyska ślizgowe przegubowe promieniowe bezobsługowe nieuszczelnione, powierzchnia pracująca: chrom - teflon - brąz, pierścień zewnętrzny łączony śrubunkiem GE...DW

Łożyska ślizgowe przegubowe promieniowe bezobsługowe uszczelnione, powierzchnia pracująca: chrom - teflon - brąz, pierścień zewnętrzny łączony śrubunkiem GE...DW-2RS2

Łożyska ślizgowe przegubowe promieniowe bezobsługowe nieuszczelnione, powierzchnia pracująca: chrom - teflon - brąz GE...FW

Łożyska ślizgowe przegubowe promieniowe bezobsługowe nieuszczelnione, powierzchnia pracująca: stal - teflon - brąz GE...PW

Łożyska ślizgowe przegubowe skośne obsługowe nieuszczelnione, powierzchnia pracująca: stal - stal GE...SX

Łożyska ślizgowe przegubowe skośne bezobsługowe nieuszczelnione, powierzchnia pracująca: chrom- teflon - brąz GE...SW

Łożyska ślizgowe przegubowe wzdłużne obsługowe nieuszczelnione, powierzchnia pracująca: stal - stal GE...AX

Łożyska ślizgowe przegubowe wzdłużne bezobsługowe nieuszczelnione, powierzchnia pracująca: stal - stal GE...AW

REMA-POL Sp. z o.o.

ul. Podmiejska 11

41-940 Piekary Śląskie

+48 32 769 66 06

+48 32 445 36 07

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wszystkie materiały INA, FAG udostępniono za zgodą producenta Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG.
Kopiowanie zamieszczonych informacji oraz zdjęć tylko za zgodą firmy REMA-POL Sp. z o.o.