, Smary do łożysk tocznych ARCANOL - REMA-POL Sp. z o.o.

Właściwości chemiczne i fizyczne smarów Arcanol, ich podstawową charakterystykę i przykłady zastosowania przedstawia poniższe zestawienie.

 

MULTITOP

Podstawowa charakterystyka: Smar uniwersalny do łożysk kulkowych i wałeczkowych przy zwiększonej prędkości obrotowej, dużym obciążeniu oraz niskich i wysokich temperaturach.

Przykłady zastosowania: Walcownie, maszyny budowlane, pojazdy mechaniczne, wrzeciona obrotowe i wrzeciona ściernicy.

Temperatura użytkowa °C: -40 +140

Stała temperatura graniczna °C: +80

Oznaczenie z normą DIN 51825: KP2N-40

Środek zagęszczający: mydło litowe

Lepkość oleju podstawowego przy +40°C mm2/s: ≥ ISO VG 68

Konsystencja Klasa NLGI: 2

MULTI2

Podstawowa charakterystyka: Smar uniwersalny do łożysk kulkowych D ≤ 62mm.

Przykłady zastosowania: Małe silniki elektryczne, maszyny rolnicze i budowlane, sprzęt AGD.

Temperatura użytkowa °C: -30 +120

Stała temperatura graniczna °C: +75

Oznaczenie z normą DIN 51825: KP2N-30

Środek zagęszczający: mydło litowe

Lepkość oleju podstawowego przy +40°C mm2/s: ≥ ISO VG 68

Konsystencja Klasa NLGI: 2

MULTI3

Podstawowa charakterystyka: Smar uniwersalny do łożysk kulkowych D > 62mm.

Przykłady zastosowania: Duże silniki elektryczne, maszyny rolnicze i budowlane, wentylatory.

Temperatura użytkowa °C: -30 +120

Stała temperatura graniczna °C: +75

Oznaczenie z normą DIN 51825: KP2N-30

Środek zagęszczający: mydło litowe

Lepkość oleju podstawowego przy +40°C mm2/s: ≥ ISO VG 68

Konsystencja Klasa NLGI: 3

LOAD150

Podstawowa charakterystyka: Smar specjalny do łożysk kulkowych, wałeczkowych i igiełkowych, prowadnice liniowe o dużym obciążeniu, dużym zakresie prędkości obrotowej, wychyleniach.

Przykłady zastosowania: Obrabiarki.

Temperatura użytkowa °C: -20 +140

Stała temperatura graniczna °C: +90

Oznaczenie z normą DIN 51825: KP2N-20

Środek zagęszczający: kompleks litowy

Lepkość oleju podstawowego przy +40°C mm2/s: ≥ ISO VG 150

Konsystencja Klasa NLGI: 2

LOAD220

Podstawowa charakterystyka: Smar specjalny do łożysk kulkowych i wałeczkowych przy dużym obciążeniu, dużym zakresie prędkości obrotowej oraz dużej wilgotności.

Przykłady zastosowania: Walcownie, pojazdy szynowe.

Temperatura użytkowa °C: -20 +140

Stała temperatura graniczna °C: +80

Oznaczenie z normą DIN 51825: KP2N-20

Środek zagęszczający: środek zagęszczający przy mieszaniu

Lepkość oleju podstawowego przy +40°C mm2/s: ISO VG 220

Konsystencja Klasa NLGI: 1 do 2

LOAD400

Podstawowa charakterystyka: Smar specjalny do łożysk kulkowych i wałeczkowych przy najwyższym obciążeniu, średniej temperaturze i niskiej prędkości obrotowej.

Przykłady zastosowania: Maszyny górnicze, maszyny budowlane, wiatrownie.

Temperatura użytkowa °C: -20 +140

Stała temperatura graniczna °C: +80

Oznaczenie z normą DIN 51825: KP2N-20

Środek zagęszczający: środek zagęszczający przy mieszaniu

Lepkość oleju podstawowego przy +40°C mm2/s: ≥ 400

Konsystencja Klasa NLGI: 2

LOAD1000

Podstawowa charakterystyka: Smar specjalny do łożysk kulkowych i wałeczkowych przy najwyższym obciążeniu, średniej temperaturze i niskiej prędkości obrotowej.

Przykłady zastosowania: Maszyny górnicze, maszyny budowlane, preferowane przy obciążeniach i dużych łożyskach.

Temperatura użytkowa °C: -20 +140

Stała temperatura graniczna °C: +80

Oznaczenie z normą DIN 51825: KP2N-20

Środek zagęszczający: środek zagęszczający przy mieszaniu

Lepkość oleju podstawowego przy +40°C mm2/s: ISO VG 1000

Konsystencja Klasa NLGI: 2

TEMP90

Podstawowa charakterystyka: Smar specjalny do łożysk kulkowych i wałeczkowych przy wysokiej temperaturze i dużym obciążeniu.

Przykłady zastosowania: Sprzęgła, silniki elektryczne, pojazdy.

Temperatura użytkowa °C: -30 +140

Stała temperatura graniczna °C: +90

Oznaczenie z normą DIN 51825: KP2N-30

Środek zagęszczający: środek zagęszczający przy mieszaniu

Lepkość oleju podstawowego przy +40°C mm2/s: ≥ ISO VG 100

Konsystencja Klasa NLGI: 2

TEMP110

Podstawowa charakterystyka: Smar specjalny do łożysk kulkowych i wałeczkowych przy wysokiej temperaturze i wysokich obciążeniu.

Przykłady zastosowania: Maszyny elektryczne, pojazdy.

Temperatura użytkowa °C: -40 +160

Stała temperatura graniczna °C: +110

Oznaczenie z normą DIN 51825: KPE2P-40

Środek zagęszczający: kompleks litowy

Lepkość oleju podstawowego przy +40°C mm2/s: ≥ ISO VG 68

Konsystencja Klasa NLGI: 2 do 3

TEMP120

Podstawowa charakterystyka: Smar specjalny do łożysk kulkowych i wałeczkowych przy wysokiej temperaturze i dużym obciążeniu.

Przykłady zastosowania: Linie ciągłego odlewania.

Temperatura użytkowa °C: -30 +180

Stała temperatura graniczna °C: +120

Oznaczenie z normą DIN 51825: KPHC2R-30

Środek zagęszczający: polimocznik

Lepkość oleju podstawowego przy +40°C mm2/s: ISO VG 460

Konsystencja Klasa NLGI: 2

TEMP200

Podstawowa charakterystyka: Smar specjalny do łożysk kulkowych i wałeczkowych przy wysokiej temperaturze i otoczeniu agresywnym chemicznie.

Przykłady zastosowania: Rolki bieżne w automatach piekarniczych, sworznie tłokowe w kompresorach, wózki do pieców, urządzenia chemiczne.

Temperatura użytkowa °C: -30 +250

Stała temperatura graniczna °C: +200

Oznaczenie z normą DIN 51825: KFK2U-30

Środek zagęszczający: PTFE

Lepkość oleju podstawowego przy +40°C mm2/s: ISO VG 220  do ISO VG 460

Konsystencja Klasa NLGI: 2

SPEED2,6

Podstawowa charakterystyka: Smar specjalny do łożysk kulkowych przy najwyższych prędkościach obrotowych i niskiej temperaturze.

Przykłady zastosowania: Obrabiarki, instrumenty.

Temperatura użytkowa °C: -30 +120

Stała temperatura graniczna °C: +80

Oznaczenie z normą DIN 51825: KE3K-30

Środek zagęszczający: polimocznik

Lepkość oleju podstawowego przy +40°C mm2/s: ≥ ISO VG 22

Konsystencja Klasa NLGI: 2 do 3

VIB3

Podstawowa charakterystyka: Smar specjalny do łożysk kulkowych i wałeczkowych przy wysokiej temperaturze, wysokim obciążeniu i ruchu oscylacyjnym.

Przykłady zastosowania: Regulacja położenia łopat w wirnikach wiatrowni, maszyny do pakowania, pojazdy szynowe.

Temperatura użytkowa °C: -30 +150

Stała temperatura graniczna °C: +90

Oznaczenie z normą DIN 51825: KP3N-30

Środek zagęszczający: kompleks litowy

Lepkość oleju podstawowego przy +40°C mm2/s: ≥ ISO VG 150

Konsystencja Klasa NLGI: 3

BIO2

Podstawowa charakterystyka: Smar specjalny do łożysk kulkowych i wałeczkowych.

Przykłady zastosowania: W zastosowaniach stanowiące możliwe zagrożenie dla środowiska.

Temperatura użytkowa °C: -30 +120

Stała temperatura graniczna °C: +80

Oznaczenie z normą DIN 51825: KPE2K-30

Środek zagęszczający: środek zagęszczający przy mieszaniu

Lepkość oleju podstawowego przy +40°C mm2/s: ≥ ISO VG 68

Konsystencja Klasa NLGI: 2

FOOD2

Podstawowa charakterystyka: Smar specjalny do łożysk kulkowych i wałeczkowych.

Przykłady zastosowania: W zastosowaniach z kontaktem z artykułami spożywczymi; H1 zgodne z USDA.

Temperatura użytkowa °C: -30 +120

Stała temperatura graniczna °C: +70

Oznaczenie z normą DIN 51825: KPE2K-30

Środek zagęszczający: kompleks aluminiowy

Lepkość oleju podstawowego przy +40°C mm2/s: ≥ ISO VG 100

Konsystencja Klasa NLGI: 1 do 2

REMA-POL Sp. z o.o.

ul. Podmiejska 11

41-940 Piekary Śląskie

+48 32 769 66 06

+48 32 445 36 07

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wszystkie materiały INA, FAG udostępniono za zgodą producenta Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG.
Kopiowanie zamieszczonych informacji oraz zdjęć tylko za zgodą firmy REMA-POL Sp. z o.o.